layoutelementlayoutelement
Mille 
Kogle træ

Kogletræ

I skal bruge:

Ler
Træperler
Kogler
Lim
Maling

Koglerne presses ned i en lille klump ler. Når leret er tørt, kan træet males og perlerne limes på. De mindste børn kan eventuelt undlade at sætte perler på træet.