layoutelementlayoutelement
Mille 
Affald

Affald

Formålet med emnet affald er at give børnene en forståelse for, at affald er en ressource og ikke noget, man bare smider fra sig.

I kan arbejde med emnet affald gennem temaerne:

Affald, der smides i naturen
Papir
Kompost

Har I andre temaer under emnet affald, I gerne vil arbejde med og have viden om, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 76 29 26 54 eller på mail: teadc@horsens.dk.

I kan kombinere emnet affald med et besøg på Horsens Kommunes Genbrugsplads.

Et besøg på Genbrugspladsen varer cirka en time og består af en halv times snak med børnene om genbrug af affald og en halv times besøg på pladsen, hvor vi blandt andet vil kikke på lastbilerne og maskinerne, der hører til pladsen. For at alle børnene skal have mulighed for at kunne se og høre, hvad der sker, modtages der ikke grupper større end en stue ad gangen. 

Vi tilbyder også at kommer på besøg i børnehaven. Besøget består af en affaldsmedarbejder og en skraldemand i med sin renovationsbil. Et besøg består af en halv times snak om affald og en halv time med skraldemanden, hvor børnene blandt andet kan prøve at sidde i førerhuset.

Besøget med renovationsbilen tilbydes onsdage mellem kl. 10.00 og 12.00. Besøg kan arrangeres på telefon 76 29 26 54.