layoutelementlayoutelement
Mille 
Affald

Affald

Formålet med emnet affald er at give børnene en forståelse for, at affald er en ressource og ikke noget, man bare smider fra sig.

I kan arbejde med emnet affald gennem temaerne:

Affald, der smides i naturen
Papir
Kompost

Har I andre temaer under emnet affald, I gerne vil arbejde med og have viden om, er I velkomne til at kontakte os.

I kan kombinere emnet affald med et besøg i børnehaven af en affaldsekspert.

Besøget vare cirka en halv time, hvor vi snakker om sortering af affald, og hvad der sker med affaldet. Besøget kan bestilles på tlf. 76 29 26 54 eller på mail: teadc@horsens.dk.