layoutelementlayoutelement
Mille 
Pige med fiskenet

Mille 

Med denne hjemmeside inviteres du til at bringe affald og genbrug ind i børnenes dagligdag.

Vi skal spare på ressourcer, råstoffer og energi, hvor vi kan. Det kræver viden at gøre det rigtigt.

Denne hjemmeside indeholder materiale og ideer til, hvordan du i børnehave, SFO og indskolingen kan arbejde med affald og genbrug. Med materialet kan der skabes indsigt og forståelse for genbrug – og forhåbentligt skabe gode miljøvaner.